Hitta hit

Lilla Labäck ligger ungefär 8km från Lidköpings centrum.

Från Hovbygruppen:

Från Lidköping;

I Ljunghedsrondellen - kör knappt 2 km mot Hovby Flygplats.
Sväng av höger mot Hovbygruppen/Hovby Kyrka. (Se skylt SPARRIS 4 km) Kör förbi Hovbygruppen ut på den nyasfalterade vägen ca 3 km.
Sväng höger (skylt SPARRIS 1km) mot Skofteby 3 (Sista kilometern grusväg)
Efter 1km sväng höger (se smidesskylt Lilla Labäck) Där ser du ett bågväxthus 300 meter åt höger, där ligger också lilla röda gårdsförsäljningen.
Parkera på gräset utanför försäljningsboden.

Från Norra Härene Kyrka:

(Ingen skyltning från vägen finns)

Från Lidköping; Sväng av höger mittemot Norra Härene Kyrka (ligger en bra bit efter du passerat flygplatsen)
Från Salebyhållet; Sväng av vänster mittemot Norra Härene Kyrka.

När grusvägen delar sig (efter ca 500m), håll vänster mot Skofteby.
Kör raka vägen fram ca 3 km till du kommer till en T-korsning. Tag då höger (inte vänster mot Skofteby) kör ca 300m, sväng upp vänster till gårdsbutiken. (Du ser vårt bågväxthus och svart liten smidesskylt Lilla Labäck)